« herdenking | Main | A Christmas Carol »

07 december 2005

het mooiste Nederlandse woord van 2005: de winnaar

(Persbericht)
Er is grote opschudding ontstaan over de beslissing van de Jury voor het Mooiste Nederlandse Woord van 2005 om geen enkele van de kandidaten van de shortlist*) als winnaar van de verkiezing uit te roepen.
In plaats daarvan heeft de jury gekozen voor een volstrekte buitenstaander, een woord dat, aldus bronnen binnen de jury, 'door de achterdeur is binnengekomen en nooit meer is weggegaan'.
Het mooiste Nederlandse woord van 2005 is geworden:

kippendrift

Als motivatie gaf de jury de volgende verklaring: 'Een Nederlandser woord dan kippendrift bestaat niet. In klank en metrum klinkt het hele taalspectrum van de Lage Landen door, maar ook weerspiegelt het woorde het bezige en bazige karakter van de Nederlanders, die zich vaak buitengewoon druk weten te maken om helemaal niets.
Tegelijkertijd klinkt er ook een vorm van vertedering in door. Het is een humoristisch, exact maar ook geladen woord, dat niet iedereen even graag hoort. Al met al een perfecte winnaar. Nu gaan wij op vakantie. Tot volgend jaar!'

Een aantal woorden van de shortlist heeft juridische stappen aangekondigd.


*)De shortlist:
- markies
- klotebibber
- schermutseling
- warempel
- dolk
- ezelsbruggetje
- rattenruggegraat


jaeggi om 07 december 2005 09:50

Post a comment
Remember Me?