« I.M. Ric Caddel | Main | gast »

03 april 2005

HET DAL DER PLICHTEN

Ik zit op den berg en kijk in het dal der plichten. Dat is dor, er is geen water, het dal is zonder bloemen en boomen. Er lopen veel menschen door elkaar. De meesten zijn wanstaltig en verwelkt en kijken voortdurend naar den grond. Enkelen kijken nu en dan op en dan schreeuwen zij. Na eenigen tijd sterven zij allen, toch zie ik niet dat hun aantal mindert, het dal ziet er steeds eender uit. Verdienen zij beter?
Ik rek mij uit en kijk op langs mijn armen naar de blauwe lucht.
Ik sta in het dal op een pleintje van zwarte sintels, bij een kleine stapel afbraakplanken en een onbruikbare waschketel. En ik kijk en zie mezelf zitten, daar boven, en ik jank als een hond in de nacht.

Nescio, November 1922

(Dit is de laatste post voor een tijdje. Ik ben in april ergens anders. Misschien dat gasten af en toe iets bloggen.
Op KoninginneNach ben ik weer terug (noteer: 29 april 21.00-24-00 u., café De Blaffende Vis, Westerstraat, Amsterdam: salsa met Jaeggi. En op Koninginnedag nog eens, van 13.00-14.30, zelfde plek
)

jaeggi om 03 april 2005 14:14