« HET DAL DER PLICHTEN | Main | De Zwoegende Boezems On Tour »

10 april 2005

gast

Het gaat heel goed op mijn schuiladres, dank u. Ik blijf nog drie weken weg. Intussen een gastgedicht (grote eer) van Elisabeth Eybers.
Koop haar bundels, en u kunt over een paar jaar zeggen: ik las haar al vóórdat ze de Nobelprijs kreeg.


TWEE KLEUTERS IN DIE VONDELPARK

Twee kleuters in die Vondelpark bly staan
'n klein oneindigheid lank hand-in-hand.

Smetloos geteken dryf die dubbelswaan:
gesplete hart van hals en dubbelhals,
geskulpte vlerk met dubbelvlerk teenaan,
geslote snavel deinserig vervals
met eenkant lug en water anderkant.

Versadig van die roerlose gesig
pluk hy - die seuntjie - plotseling haar hand
vir verdergaan, sleep haar tot ewewig
as sy nog strompelend omkyk na die swaan.

Verby die bome druis die straatrumoer.

Van skopfiets tot trapfiets gepromoveer,
bromfiets tot motor, sal hy konstateer
- die wiel sy ordeteken - dat hy lid
is van die kollektiewe Lilliput.

Maar sy sien webbe onderwater roer.

Miskien is dit die laatste dag van staar
en grondelose verwondering.Wat sou
hy, weerloos wordend, wees oor dertig jaar?
'n Saaklike barbaar, 'n fyn sadis,
'n doktrinere Hollandse meneer?
En sy 'n druk slagvaardige mevrou
met'n allure van dit-is-soos-dit is?

Die swaan bly oor sy dubbelbeeld gekeer.

Elisabeth Eybers

jaeggi om 10 april 2005 15:06