« reageren | Main | betrappingen »

17 november 2004

encyclopedie van de toekomst

Deze maand verscheen in Amerika The Future Dictionary of America, samengesteld door Dave Eggers e.a. (zie www.mcsweeneys.net). Dit boek beschrijft de wereld in 2036, door de ogen van hedendaagse schrijvers. Aan een Nederlandse versie word gewerkt. Hieronder een eerste selectie van lemma’s uit het Nederlandse Woordenboek van de Toekomst.

Bush, Barbara Pierce (1981) en Jenna (1981), zesenveertigste en zevenenveertigste president van Amerika (2025-2033), tevens eerste tweelingpresident. Barbara en Jenna Bush volgden hun vader (George W., 2001-2009), hun moeder (Laura, 2009-2017) en hun oom (Jeb, 2017-2025) op als presidenten. De Bush-familie is daarmee de langstregerende dynastie in de geschiedenis.

Barros-Dios, professor Juan Miguel (1953-2013), eminent epidemioloog, winnaar van de Nobelprijs (2011) voor zijn werk op het gebied van longkankeronderzoek. Barros-Dios toonde het verband aan tussen longkanker en rodewijnconsumptie (2004), longkanker en wittewijnconsumptie (2004), longkanker en roséconsumptie (2005), het bespelen van een blaasinstrument en longkanker (2002) en longkanker en Strawberry margarita-consumptie (2008). Barros-Dios overleed in 2013 aan lever-cirrose. Het geneesmiddel voor longkanker werd in 2018 ontdekt (zie Kanker).

Cocacola – chemisch ontbladeringsmiddel, gebruikt door de Verenigde Staten in o.a. de oorlog tegen Noord-Korea (2006), Liechtenstein (2007) en St. Kitts (2008).

Cohennen – alternatieve geneeswijze: het oplossen van interne conflicten d.m.v. het groepsgewijs nuttigen van muntthee. Volgens moderne medici kwakzalverij. De beoefenaars (Cohenners) claimen kalmerende resultaten.

D-day – Domino-day. Jaarlijkse poging het wereldrecord dominostenen omgooien te verbeteren. Het record staat sinds 2034 op 4,5 miljard stenen, die gedurende drieëneenhalve dag omvielen. De recordpoging wordt sinds 2022 elk jaar gehouden op de plaats van het George W. Bush Memorial, het grootste parkeerterrein ter wereld (op de plaats waar vroeger Noord-Korea was).

God - (in ’t algemeen) (bij polytheïstische volkeren) bovenmenselijk, machtig en aanbiddelijk wezen. Synoniem: godheid. In 2020 werd in een baan rondom Saturnus het stoffelijk overschot van een bovenmenselijk, machtig en aanbiddelijk wezen gevonden. Na een periode van verwarring en felle discussie verliet een grote meerderheid van de gelovigen moskeeën en kerken. De toenmalige paus-kalief pleegde zelfmoord, en alleen in de barbaarse binnenlanden van Noord-Amerika en het Amazonegebied bleef nadien een vorm van godsdienst over (zie Hervormde Kerk van Bush-adventisten).

Homo Nuovo Zeelandis (hobbit) – Dwergmens, voorouder van Homo Erectus. In 2034 werd door een groep onderzoekers in de binnenlanden van Nieuw Zeeland de resten gevonden van een bloeiende hobbitbeschaving. Hobbits waren ongeveer anderhalve meter groot, leefden in holen en waren de uitvinders van de catering, zo bleek uit de gevonden resten.

Kanker - ziekte die zich openbaart als een kwaadaardig woekergezwel (carcinoom) aan enig orgaan. Van 1975 tot 2016 was kanker de derde doodsoorzaak in de wereld, na hart- en vaatziekten en verkeersongelukken. Het kankergen dat kanker veroorzaakt werd in 2018 door Iraakse geleerden geïsoleerd. In 2020 werd de laatste kankerpatiënt genezen verklaard.

Vettax (Am. Fat-tax) – belasting op overgewicht. In het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw werd de wereldbevolking gemiddeld 13 kilo zwaarder. Als gevolg daarvan liepen kosten voor brandstof, openbaar vervoer en versteviging van autowegen zo hoog op dat in 2014 een speciale belasting werd ingevoerd. De vettax in 2036 is 17,5 eurodollar per kilo per 100 kilometer.

Schokken, geschokt (bargoens, straatttaal) - neerbuigende term. Betekent het tegenovergestelde van het beweerde. ‘Ik ben geschokt en verbijsterd’ = Het zal me een rotzorg wezen.

Wolkenkrabber - torenflat met een groot aantal (meer dan twaalf) verdiepingen. Tijdens het premierschap van Yusuf El Halal, de eerste Marokkaans-Nederlandse minister-president (2013-2020), werd de Rembrandt-toren in Amsterdam aangewezen als officiële wolkenkrabber om praktiserende homo’s vanaf te gooien. Ondanks enkele aangiften is dit nooit gebeurd, omdat bij verdachte situaties nooit genoeg wettelijke getuigen (4 mannen met baarden, zonder zonden) aanwezig waren die niet zelf bij de daad betrokken waren.

jaeggi om 17 november 2004 20:23